حضور شرکت های آدران دژ

حضور شرکت های آدران دژ و اشتویلر – کرام شیمی آلمان در بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران – تهران
16 الی 19 اردیبهشت ماه 1395
سالن 35، غرفه شماره 1878

همراه با حضور مدیران ارشد فنی و بازرگانی شرکت اشتویلر – کرام شیمی آلمان جهت ملاقات مستقیم با مدیران محترم صنایع داخلی و برگزاری جلسات

Visit Us at:
21st Oil, Gas, Refining & Petrochemicals Exhibition
May, 5 to 8 of 2016
Tehran International Permanent Fairground
Hall 35
Booth No.: 1878

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?