پوشش های رزینی

رزین های پوششی سطوح در لایه های پرایمر، میانی (ممبران) و پوشش فوقانی

انواع پرایمر برپایه رزین های سنتزی اپوکسی، پلی اورتان، وینیل استر از جمله:

Alkadur V  پرایمر دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی

Alkadur P 82 پرایمر بدون حلال بر پایه رزین اپوکسی ویژه پوشش های پلی اورتان

Alkadur HR پرایمر ویژه سطوح بتنی و پوشش های رسانای الکتریسیته

Alkadur EPN پرایمر ویژه پوشش سطوح فلزی و بتنی بر پایه رزین اپوکسی نوالاک

پوشش های رزینی برپایه رزین های سنتزی اپوکسی، پلی اورتان، وینیل استر از جمله:

Alkadur DFG پوشش خودتراز سطوح بتنی بر پایه رزین اپوکسی

Alkadur HR پوشش خودتراز سطوح بتنی برای محیط های پر تردد (ترافیک) با خاصیت Crack Bridging (ضد ترک خوردگی) بر پایه رزین اپوکسی

پوشش خودتراز سطوح بتنی بر پایه رزین پلی اورتان

Oxydur UP 82 پوشش خودتراز سطوح بتنی بر پایه رزین پلی اورتان

انواع پوشش های KERACID ، KERAPLAN  و Korroplast  بر پایه رزین های اپوکسی و وینیل استر

Alkadur D پوشش رزینی سطوح بتنی با اجرا به روش ماله کشی Troweling بر پایه رزین اپوکسی

Oxydur VE-LR پوشش رزینی سطوح بتنی با مقاومت سایشی مناسب بر پایه رزین اپوکسی نوالاک وینیل استر

Oxydur VE-ES پوشش رزینی رسانا بر روی سطوح بتنی بر پایه رزین وینیل استر

Oxydur ES پوشش رزینی سطوح بتنی بر پایه رزین پلی اورتان

Alkadur EPL پوشش رزینی سطوح بتنی با الیاف بر پایه رزین اپوکسی

 پوشش رزینی سطوح بتنی با الیاف بر پایه رزین فوران

Dolit LF پوشش لامینیت بر پایه رزین فوران با مقاومت های شیمیایی بسیار مطلوب

Oxydur VE-LR پوشش رزینی با الیاف برای سطوح بتنی بر پایه رزین وینیل استر

Oxydur Flake پوشش رزینی همراه با فیلر (Flake)

با مقاومت دمایی و شیمیایی بالا برپایه رزین اپوکسی نوالاک وینیل استر

Log in with your credentials

Forgot your details?